Ceník zdravotních úkonů

ÚKONY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

PopisCena
Vyšetření pro   posouzení způsobilosti k výkonu zaměstnání (vstupní, výstupní)800 Kč
Preventivní prohlídka pro zaměstnání400 Kč
Vyšetření   – brigáda200 Kč
Vyšetření   pro řidičský průkaz600 Kč
Vyšetření   pro řidičský průkaz – motocykl400 Kč
Vyšetření   pro řidičský průkaz – důchodci400 Kč
Vyšetření   pro držení střelné zbraně600 Kč
Vystavení zdravotního průkazu200 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy (svářeč)400 Kč
Vyšetření sportovce400 Kč
Vyšetření pred interrupcí s EKG400 Kč
Vystavení lázeňského návrhu – samoplátci300 Kč
Vyšetření pro cestu do zahraničí300 Kč
Potvrzení přihlášky na MŠ, SŠ, SOU200 Kč
Potvrzení přihlášky na VŠ200 Kč
Výpis z dokumentace a 10 min.200 Kč
Administrativní výkon a 10 min. (zprávy   pro policii, soudy …)100 Kč
Zpráva pro pojišťovnu při uzavírání   pojistky300 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu150 Kč
Bodové hodnocení úrazu300 Kč
Zpráva pro účast na rekondičních pobytech100 Kč
Aplikace náušnic nastřelením500 Kč
Vyšetření pro žádost o invalidní důvod na  vlastní žádost400 Kč
Potvrzení – hromadné pobyty dětí v rámci   školy200 Kč
Duplikáty průkazů a potvrzení 50 Kč
Aplikace očkovací látky200 Kč
Kryoterapeutické ošetření 1 kožní změny 50 Kč
Odstranění 1 bradavice elektrokauterem100 Kč
Vyšetření dětského zraku přístrojem Plusoptix300 Kč
Ošetření bolestivých stavů tejpem a 1 cm 3 Kč

SPOLUPRACUJEME SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

VYŠETŘENÍ U NEPOJIŠTĚNÝCH PACIENTŮ

PopisCena
Cílené vyšetření300 Kč
Kontrolní   vyšetření200 Kč
Injekce   nitrožilní150 Kč
Injekce   svalová, podkožní100 Kč
Odběr krve ze žíly150 Kč

PŘIRÁŽKY

PopisCena
Návštěva neregistrovaného pacienta 200 Kč
Návštěva neregistrovaného pacienta ve dnech pracovního volna+ 200 Kč
Návštěva neregistrovaného pacienta od 19.00 do 06.00+ 200 Kč
Vypracování zprávy v urgentním termínu- do druhého dne+ 100 %

VYŠETŘENÍ NA VLASTNÍ ŽÁDOST

Určení krevní skupiny, určení HIV reaktivity (AIDS) se řídí cenou laboratoře.