Očkovací kalendář

Poskytujeme plnou škálu očkování včetně dobrovolného, s možností vystavení mezinárodního očkovacího průkazu.

Současný očkovací kalendář

4. den – 6. týden Očkování proti tuberkulóze
13. týden – 16. týden Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B. (hexavakcína, 1. dávka)
17. týden – 20. týden Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B. (hexavakcína, 2. dávka)
21. týden – 24. týden Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B. (hexavakcína, 3. dávka)
13. měsíc – 18. měsíc Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B. (hexavakcína, 4. dávka)
15. měsíc – 18. měsíc Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
21. měsíc – 28. měsíc Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (2. dávka)
5. rok – 6. rok Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
10. rok – 11. rok Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně
12. rok – 13. rok Očkování proti virové hepatitidě B u neočkovaných dříve
14. rok – 15. rok Přeočkování proti tetanu u těch, kteří nebyli přeočkováni v 10 – 11 letech podle této vyhlášky
25. rok – 26. rok Přeočkování proti tetanu u těch, kteří nebyli přeočkováni v 10 – 11 letech podle této vyhlášky
každých 10 – 15 let od posledního očkování

Příloha vyhlášky dále stanovuje indikace pro očkování rizikových skupin dětí pneumokokovou konjugovanou vakcínou.

Očkování při úrazech, poraněných, nehojících se ranách a před některými lečebnými výkony.

Při úrazech, poraněních, bércových vředech a jiných nehojícíh se ranách, u nichž je nebezpečí onemocnění tetanem, se očkuje přímo proti tomuto onemocnění; při pokousání nebo poranění podezřelým zvířetem se očkuje také proti vzteklině. Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění. Provádí ho praktický lékař, lékařská služba první pomoci, chirurgické ambulance apod. Očkování proti vzteklině provádí speciální centra.

Start typing and press Enter to search