Očkovací kalendář

Poskytujeme plnou škálu očkování včetně dobrovolného, s možností vystavení mezinárodního očkovacího průkazu.

Současný očkovací kalendář

od 6 týdnů Očkování proti rotavirům , přeočkování za měsíc- dobrovolné
3 měs. Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B. (hexavakcína, 1. dávka) + dobrovolné – Prevenar 13
5 měs. Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B. (hexavakcína, 2. dávka)+ dobrovolné Prevenar 13
1 rok Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B. (hexavakcína, 3. dávka) + dobrovolné Prevenar 13
13. měsíc – 18. měsíc Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
5-6 let Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (2. dávka)
5. rok – 6. rok Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
10. rok – 11. rok Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně
13-14 let dobrovolné očkování proti HPV u dívek i chlapců
14-15 let dobrovolné očkování proti meningokokovým nákazám
každých 10 – 15 let přeočkování proti tetanu         od posledního očkování

Příloha vyhlášky dále stanovuje indikace pro očkování rizikových skupin dětí pneumokokovou konjugovanou vakcínou.

Očkování při úrazech, poraněných, nehojících se ranách a před některými lečebnými výkony.

Při úrazech, poraněních, bércových vředech a jiných nehojícíh se ranách, u nichž je nebezpečí onemocnění tetanem, se očkuje přímo proti tomuto onemocnění; při pokousání nebo poranění podezřelým zvířetem se očkuje také proti vzteklině. Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění. Provádí ho praktický lékař, lékařská služba první pomoci, chirurgické ambulance apod. Očkování proti vzteklině provádí speciální centra.

Start typing and press Enter to search