Kontaktní informace

MUDr. Alena Hendlová

Kasalova 467

250 91 Zeleneč

tel : +420 281 924 621

e-mail : hendlova@volny.cz

logo_keramika_500

Výjimečný stav :

! NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY DO PROSTOR ORDINACE !

       Provoz naší praxe je v současné době limitován nedostatkem ochranných prostředků. Ordinace funguje v nouzovém režimu. Proto je čekárna uzamčená.

Pokud je to možné, odložte v zájmu vlastního zdraví návštěvu naší ordinace a kontaktujte nás telefonicky. Tel.: 281 924 621. Toto platí i pro příznaky běžného nachlazení, které je zvládnutelné samoléčbou v domácím prostředí.

Můžeme Vám elektronicky vystavit recept i pracovní neschopnost a tu i elektronicky ukončit. To vše bez vaší přítomnosti. Ta je nutná jen v případě zhoršení stavu, nebo delšího přetrvávání potíží.

Pokud k lékaři musíte (akutní případy), zatelefonujte a budete objednáni na přesný čas.

Neprovádíme do odvolání preventivní prohlídky a žádná jiná plánovaná vyšetření, neprovádíme pracovně-lékařské prohlídky a prohlídky pro posudkovou činnost. (řidičské a zbrojní průkazy, invalidní důchody, příspěvky na péči, lázně, pojistky, bolestné atd.

Osoby, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, nechť z domova kontaktují přímo hygienickou stanici, tel: 234 118 254, 234 118 224, 234 118 258, 736 521 358  7,00-9,00   19,00-22,00, 771 137 070 9,00-19,00..…….. nebo linku 112.

 

Děkujeme za pochopení

 

Váš lékař …MUDr. Alena Hendlová

aktuální situace

Upozornění pro pacienty

 

Ordinace funguje v nouzovém režimu.

Ordinační hodiny:

Po 7,00 – 12,00

Út 12,00 – 16,00

St  7,00 – 12,00

Čt  11,00- 15,00

Pá 7,00 – 12,00

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

S ohledem na mimořádnou krizovou situaci ČSSZ umožňuje, aby lékař namísto papírového tiskopisu vystavil pojištěnci eNeschopenku. Přitom bude postupovat takto:

Nebude vyplňovat žádné vycházky. U karantény se vycházky nevyplňují neboť se nestanoví  režim práce neschopného pojištěnce – platí tu pravidla daná při karanténě

Jako diagnozu (statistickou značku nemoci) uvede „Z209“ (kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice).

Do rubriky profese uvede „karanténa“.

Profese se u karantény nevyplňuje. Rubriku je proto vhodné využít pro oznámení skutečnosti, že jde o karanténu.

S pojištěncem dohodne způsob doručení průkazu (II. dílu neschopenky), a to např. vyzvednutí po skončení karantény.

Na vytištěný II. díl je třeba pro přehlednost výrazně vyznačit „karanténa“ tak, aby bylo zřejmé ž jde o karanténu a nikoliv dočasnou pracovní neschopnost. Nebude vyplňován údaj o datu příští kontroly.

Jinak se bude postupovat stejně jako u běžných  eNeschopenek.

Zaměstnavatel bude rovněž informován stejný způsobem, a to prostřednictvím elektronických služeb, které pro získání informací o eNeschopenkách využívá.

 

 

Start typing and press Enter to search