Kontaktní informace

MUDr. Alena Hendlová

Kasalova 467

250 91 Zeleneč

tel : +420 281 924 621

e-mail : hendlova@volny.cz

logo_keramika_500

Upozornění pro pacienty

4.9.-11.9. lékařka dovolená

Zástup v naší ordinaci:

MUDr. Štěpánka Švandová

PO 8,00 – 12,00

Út    12 – 17,30

St    8,00 – 12,00

Čt    11,00 – 15,00

Pá  8,00 – 12,00

Zástup pro děti:

MUDr. Zuzana Brychtová

Klánovice, tel. 286961082

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

S ohledem na mimořádnou krizovou situaci ČSSZ umožňuje, aby lékař namísto papírového tiskopisu vystavil pojištěnci eNeschopenku. Přitom bude postupovat takto:

Nebude vyplňovat žádné vycházky. U karantény se vycházky nevyplňují neboť se nestanoví  režim práce neschopného pojištěnce – platí tu pravidla daná při karanténě

Jako diagnozu (statistickou značku nemoci) uvede „Z209“ (kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice).

Do rubriky profese uvede „karanténa“.

Profese se u karantény nevyplňuje. Rubriku je proto vhodné využít pro oznámení skutečnosti, že jde o karanténu.

S pojištěncem dohodne způsob doručení průkazu (II. dílu neschopenky), a to např. vyzvednutí po skončení karantény.

Na vytištěný II. díl je třeba pro přehlednost výrazně vyznačit „karanténa“ tak, aby bylo zřejmé ž jde o karanténu a nikoliv dočasnou pracovní neschopnost. Nebude vyplňován údaj o datu příští kontroly.

Jinak se bude postupovat stejně jako u běžných  eNeschopenek.

Zaměstnavatel bude rovněž informován stejný způsobem, a to prostřednictvím elektronických služeb, které pro získání informací o eNeschopenkách využívá.

 

 

Start typing and press Enter to search