Příloha vyhlášky dále stanovuje indikace pro očkování rizikových skupin dětí pneumokokovou konjugovanou vakcínou.

 

Očkování při úrazech, poraněných, nehojících se ranách a před některými lečebnými výkony.

 

Při úrazech, poraněních, bércových vředech a jiných nehojícíh se ranách, u nichž je nebezpečí onemocnění tetanem, se očkuje přímo proti tomuto onemocnění; při pokousání nebo poranění podezřelým zvířetem se očkuje také proti vzteklině. Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění. Provádí ho praktický lékař, lékařská služba první pomoci, chirurgické ambulance apod. Očkování proti vzteklině provádí speciální centra.