Poskytujeme plnou škálu očkování včetně dobrovolného, s možností vystavení mezinárodního očkovacího průkazu.

 Současný očkovací kalendář

4. den – 6. týden Očkování proti tuberkulóze
13. týden – 16. týden Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B. (hexavakcína, 1. dávka)
17. týden – 20. týden Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B. (hexavakcína, 2. dávka)
21. týden – 24. týden Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B. (hexavakcína, 3. dávka)
13. měsíc – 18. měsíc Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B. (hexavakcína, 4. dávka)
15. měsíc – 18. měsíc Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
21. měsíc – 28. měsíc Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (2. dávka)
5. rok – 6. rok Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
10. rok – 11. rok Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně
12. rok – 13. rok Očkování proti virové hepatitidě B u neočkovaných dříve
14. rok – 15. rok Přeočkování proti tetanu u těch, kteří nebyli přeočkováni v 10 – 11 letech podle této vyhlášky
25. rok – 26. rok Přeočkování proti tetanu u těch, kteří nebyli přeočkováni v 10 – 11 letech podle této vyhlášky
Každých 10 – 15 let od polsedního očkování