Ceník zdravotních úkonů

Úkony nehrazené zdravotním pojištěním

Vyšetření pro   posouzení způsobilosti k výkonu zaměstnání (vstupní, výstupnní) 500 Kč
Preventivní prohlídka pro zaměstnání 400 Kč
Vyšetření   – brigáda 100 Kč
Vyšetření   pro řidičský průkaz 400 Kč
Vyšetření   pro řidičský průkaz – motocykl 250 Kč
Vyšetření   pro řidičský průkaz – důchodci 250 Kč
Vyšetření   pro držení střelné zbraně 500 Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy (svářeč) 300 Kč
Vyšetření sportovce 300 Kč
Vyšetření pred interrupcí s EKG 400 Kč
Vystavení lázeňského návrhu – samoplátci 300 Kč
Vyšetření pro cestu do zahraničí 300 Kč
Potvrzení přihlášky na MŠ, SŠ, SOU 100 Kč
Potvrzení přihlášky na VŠ 100 Kč
Výpis z dokumentace a 10 min. 100 Kč
Administrativní výkon a 10 min. (zprávy   pro policii, soudy …) 100 Kč
Zpráva pro pojišťovnu při uzavírání   pojistky 300 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu 150 Kč
Bodové hodnocení úrazu 200 Kč
Zpráva pro účast na rekondičních pobytech 100 Kč
Aplikace náušnic nastřelením 350 Kč
Vyšetření pro žádost o invalidní důvod na   vlastní žádost 400 Kč
Potvrzení – hromadné pobyty dětí v rámci   školy 50 Kč
Duplikáty průkazů a potvrzení 50 Kč
Aplikace očkovací látky 150 Kč
Kryoterapeutické ošetření 1 kožní změny 50 Kč
Odstranění 1 bradavice elektrokauterem 100 Kč
Vyšetření dětského zraku přístrojem Plusoptix 250 Kč
Ošetření bolestivých stavů tejpem a 1 cm 3 Kč

Vyšetření u nepojištěných pacientů

 

Cílené vyšetření 300 Kč
Kontrolní   vyšetření 200 Kč
Injekce   nitrožilní 150 Kč
Injekce   svalová, podkožní 100 Kč
Odběr krve ze žíly 150 Kč

Přirážky

Návštěva neregistrovaného pacienta 200 Kč
Návštěva neregistrovaného pacienta ve dnech pracovního volna + 200 Kč
Návštěva neregistrovaného pacienta od 19.00 do 06.00 + 200 Kč
Vypracování zprávy v urgentním termínu- do druhého dne + 100 %

Vyšetření na vlastní žádost

Určení krevní skupiny, určení HIV reaktivity (AIDS) se řídí cenou laboratoře.

Start typing and press Enter to search